Սիրակուզի

այլ նկարներ

Սիրակուզի

Պանիր, սպիտակ սոուս «Մաջորիո»
pizzetta
450 դր․
/ italiano
200 դր․
/ americano
270 դր․
/